Infolinia 887 118 118
Natalis Polska

Narodziny dużego dziecka a poród naturalny

Data: 2017-01-28

Niemal każda kobieta już w czasie trwania ciąży zaczyna rozważać sposób w jaki chciałaby ją zakończyć. Często jednak podczas jej przebiegu pojawiają się powody, dla których możemy zmienić zdanie co do obranej wcześniej metody. Warto jednak wspomnieć, że nie każda okoliczność, której stajemy się świadomi musi diametralnie zmieniać nasz punkt widzenia. Do takich informacji należy chociażby fakt, iż nasze dziecko przyjedzie na świat nieco większe aniżeli rówieśnicy.

Określenie makrosomia płodu ( zamiennie również: hipertrofia wewnątrzmaciczna płodu) używane jest w stosunku do płodu o dużej masie ciała.

W praktyce wyróżnić można trzy stopnie makrosomii:

  • I stopień, gdy masa urodzeniowa dziecka przekracza 4000 g
  • II stopień, gdy masa urodzeniowa dziecka przekracza 4500 g
  • III stopień, gdy masa urodzeniowa dziecka przekracza 5000 g

Wykrycie makrosomii następuje najczęściej już na etapie badań USG ciąży, jej przyczyną jest tzw. czynnik matczyny. Oznacza to, że za jej pojawienie odpowiadają czynniki występujące w organizmie matki.

Do najczęstszych skutków zaistnienia hipertrofii wewnątrzmacicznej płodu zaliczyć można:

  • cukrzycę;
  • nadwagę;
  • wiek powyżej 35 lat;
  • wielokrotnie odbywane porody;
  • wysokie ciśnienie tętnicze podczas ciąży;

W związku z pojawieniem się chorób cywilizacyjnych takich jak wspomniane powyżej nadwaga oraz cukrzyca, zjawisko makrosomii staje cię coraz bardziej popularne wśród noworodków. W świetle powyższych informacji kobiety u których wykryto hipertrofię wewnątrzmaciczną płodu najczęściej decydują się na poród poprzez cesarskie cięcie. Warto nadmienić, iż pojawienie się takich okoliczności nie powinno stanowić definitywnej podstawy do odejścia od koncepcji porodu naturalnego. Jak zgodnie podkreślają położne obecny rozwój medycyny zapewnia środki ułatwiające kobietom poród, także większych noworodków. Do metod wykorzystywanych przez specjalistów, ułatwiających przebieg porodu naturalnego w takich okolicznościach zaliczyć można m.in. wykorzystanie żelu położniczego NATALIS. Preparat ten tworząc warstwę poślizgową w kanale rodnym bardzo ułatwia i skraca czas porodu także dzieci o większych rozmiarach.

Poród naturalny dla większości przyszłych matek stanowi celebrację narodzin ich dziecka, pojawienie się informacji o wystąpieniu makrosomii nie powinno zatem stanowić podłoża odejścia od takiej koncepcji. Warto zasięgnąć porady położnej bądź lekarza prowadzącego, bowiem bazując na doświadczeniu i wiedzy będą w stanie określić, na ile poważny jest dany przypadek oraz czy nowoczesne metody ułatwiające poród będą miały skuteczne zastosowanie.