Infolinia 887 118 118
Natalis Polska

Noworodek w domu w czasie pandemii SARS CoV-2 cz. I

Data: 2020-05-06

Noworodek w domu w czasie pandemii SARS CoV-2 cz. I

 1. Jeśli to tylko możliwe, należy zorganizować odbiór matki i dziecka ze szpitala transportem własnym.
 2. Inicjacja i podtrzymanie laktacji daje nieocenione korzyści zdrowotne dla matki i dziecka, a w czasie pandemii nabiera podwójnego znaczenia – aktywne składniki mleka kobiecego to najlepsze zabezpieczenie jakie może otrzymać noworodek w czasie pandemii, a także najbardziej optymalna forma odżywiania i nawadniania dziecka w pierwszych miesiącach życia.
 3. Realizacja wizyt patronażowych położnej rodzinnej/położnej podstawowej opieki zdrowotnej powinna przebiegać zgodnie z zaleceniami utworzonymi na czas obecnie trwającej pandemii (źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zalecenia-w-stanie-epidemii-wirusa-sarscov2-dla-poloznych ). 

Poniżej najistotniejsze punkty tego dokumentu umożliwiające odpowiednie przygotowanie się do współpracy z położną w obecnej sytuacji epidemiologicznej:

  1. Planowanie i przygotowanie do wizyty patronażowej:
   1. Zaleca się maksymalne wykorzystanie narzędzi zdalnych (systemy telekonferencyjne, komunikatory umożliwiające przesłanie zdjęć i filmów, połączenia telefoniczne), jeśli wizyta jest bezwzględnie konieczna, należy ograniczyć bezpośredni kontakt i skrócić czas jej trwania
   2. Każda wizyta musi być poprzedzona rozmową telefoniczną uwzgledniająca zebranie wywiadu epidemiologicznego w kierunku ryzyka zakażenia wirusem SARS CoV-2, a następnie powinny zostać zadane wszystkie pytania dotyczące stanu zdrowa matki i dziecka by minimalizować czas wizyty i kontaktu bezpośredniego
   3. Przed wizytą może zostać wystosowana prośba o przeslanie zdjęć lub skanów dokumentacji, karty informacyjnej z pobytu w szpitalu położnicy i noworodka
   4. W przypadku osób izolowanych lub poddanych kwarantannie, wizyta nie może się odbyć!
   5. Wizyta powinna być ograniczona do badania przedmiotowego matki i dziecka oraz ewentualnego zdjęcia szwów z rany krocza lub z rany po cięciu cesarskim
   6. Prośba o ułatwienie pracy położnej podczas wizyty domowej: zamknięcie zwierząt domowych, ograniczenie kontaktu z innymi domownikami, wywietrzenie mieszkania, przetarcie klamek i powierzchni kontaktowych płynem dezynfekcyjnym lub detergentem, pozostawienie otwartych drzwi do pokoju, w którym odbędzie się wizyta, w tym także prośba o wyznaczenie do realizacji wizyty pomieszczenia najbliżej wejścia, w przypadku domów jednorodzinnych – pomieszczenia na najniższej kondygnacji
  2. Przebieg wizyty położnej w czasie pandemii SARS CoV-2
   1. Wcześniejsze wyznaczenie wizyty na konkretną godzinę, jej całkowity czas nie powinien przekroczyć 15 minut;
   2. Położna przynosi do domu pacjentki tylko niezbędny sprzęt: aparat do pomiaru ciśnienia, termometr, wagę, narzędzia, środki i materiały opatrunkowe; wskazane jest, aby położnica przygotowała swój termometr i ciśnieniomierz jeśli jest to możliwe;
   3. Położna nie może mieć na dłoniach i nadgarstkach żadnej biżuterii, paznokcie powinny być krótko obcięte, włosy upięte. Położna musi być ubrana w maseczkę, gogle lub przyłbicę i dwie pary rękawiczek ochronnych;
   4. Położnica przed wejściem położnej powinna umyć ręce wodą z mydłem i założyć maseczkę;
   5. Podczas wizyty w pokoju przebywać może wyłącznie położna, matka i dziecko;
   6. Po wizycie zaleca się dokładne wywietrzenie pomieszczenia.

 

 1. Zaleca się kontynuację utrzymania kontaktu z lekarzem ginekologiem-położnikiem, który prowadził ciążę i realizację niezbędnych połogowych wizyt kontrolnych, przy założeniu ograniczenia ich do niezbędnego minimum zgodnie z aktualnymi wytycznymi Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników;