Infolinia 887 118 118
Natalis Polska

Noworodek w domu w czasie pandemii SARS CoV-2 cz. II

Data: 2020-05-07

Noworodek w domu w czasie pandemii SARS CoV-2 cz. II

 

 1. Terminowa realizacja Programu Szczepień Obowiązkowych (PSO) – w Polsce do dnia 18.04.2020 zalecono zawieszenie realizacji wszystkich szczepień ochronnych poza tymi, które noworodek otrzymuje w szpitalu, jak i szczepieniami poekspozycyjnymi. Większość ekspertów z krajów europejskich, jak i z USA apelowała o utrzymanie wszystkich szczepień ochronnych, zwłaszcza w populacji najmłodszych dzieci i niemowląt (do 24 miesiąca życia). Szczęśliwie obecnie w Polsce wycofano się z decyzji o odroczeniu szczepień i aktualnie zachęca się punkty szczepień POZ do ich terminowej realizacji, zgodnie z międzynarodowymi rekomendacjami WHO, CDC, UNICEF, NHS. Pamiętajmy, że śmiertelnie niebezpieczne choroby wieku dziecięcego, jak np. krztusiec, odra, czy inwazyjna choroba meningokokowa czy pneumokokowa mogą i zdarzają się niezależnie od trwającej pandemii, zatem odraczanie szczepień czy ich przerywanie, może okazać się bardzo szkodliwe i niewątpliwie zwiększać ryzyko hospitalizacji, których można byłoby uniknąć. Szczepienia powinny być realizowane obecnie według następujących zasad:
  1. „Stosowanie ogólnie zalecanych środków ochrony na terenie POZ (używanie przez personel maseczek na usta i nos oraz rękawiczek jednorazowych, jako uzupełnienia standardowej higieny rąk, minimalizuje ryzyko przeniesienia SARS-CoV-2 na dziecko lub jego opiekunów, w przypadku bezobjawowego zakażenia personelu;
  2. Personel medyczny musi zachować wszelkie zasady dotyczące zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową lub bezpośredniego kontaktu – higiena rąk, przyjmowanie w odzieży roboczej/ochronnej, która nie miała kontaktu z pacjentami z objawami ostrej infekcji, dezynfekcja powierzchni, z którymi pacjent ma kontakt (kozetka, stół do badania niemowląt itp.), po każdym pacjencie;
  3. Szczepienia należy wykonywać, w wydzielonych pomieszczeniach, w których nie przyjmuje się osób chorych z objawami ostrej infekcji (separacja przestrzenna);
  4. Dzieci z jednym zdrowym opiekunem należy umawiać indywidualnie, na określoną godzinę, aby w poczekalni przebywało w jednym czasie jak najmniej osób (separacja czasowa);
  5. W razie braku poczekalni i gabinetu tylko dla dzieci zdrowych, szczepienia powinny odbywać się w godzinach porannych (w pierwszych godzinach po otwarciu przychodni), przed godzinami przyjęć pozostałych pacjentów;
  6. Zaleca się włączenie teleporady medycznej na etapie wywiadu epidemiologicznego i wstępnej kwalifikacji do szczepienia: w trakcie ustalania terminu szczepienia należy poinformować opiekuna/rodzica, że z dzieckiem może przyjść tylko jedna osoba, bez objawów infekcji. Należy przeprowadzić wywiad dotyczący stanu zdrowia pozostałych domowników. Należy odroczyć szczepienia jeżeli w domu znajduje się osoba:
   1. z infekcją dróg oddechowych o nieustalonej przyczynie,
   2. kwarantannowana,
   3. poddana izolacji w warunkach domowych.
  7. Szczepienie można przeprowadzić jeżeli:
   1. brak jest epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów lub innych domowników (np. powrót w ciągu 14 ostatnich dni z rejonów o dużej i utrwalonej transmisji SARS-CoV-2 lub kontakt w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie z powodu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2);
   2. zarówno dziecko jak i rodzic/opiekun, a także ich domownicy nie mają objawów ostrej infekcji (gorączka, kaszel, duszność, biegunka), które mogłyby wskazywać na COVID-19.” 
  8. Utrzymanie i wznowienie szczepień szczególnie dotyczy:
   1. szczepień na oddziałach noworodkowych,
   2. szczepień obowiązkowych w warunkach ambulatoryjnych, zwłaszcza podawanych zgodnie z … PSO w pierwszych dwu latach życia dziecka,
   3. szczepień z uwzględnieniem indywidualnych sytuacji dzieci z chorobami przewlekłymi, dla których istnieją szczególne wskazania zdrowotne do szczepień,
   4. szczepień poekspozycyjnych przeciw wściekliźnie, tężcowi, odrze, ospie wietrznej, WZW typu b, według wskazań medycznych we wszystkich grupach wieku,
   5. realizacji innych szczepień ochronnych, których konieczność podania lub dokończenie wynika z Charakterystyki Produktu Leczniczego.
  9. Rekomenduje się ponadto upowszechnianie szczepień:
   1. przeciwko pneumokokom oraz grypie w grupach ryzyka dorosłych, w tym osób po 60 roku życia i przewlekle chorych, ponieważ przewlekłe choroby płuc, układu krążenia, nowotwory, cukrzyca, niewydolność nerek i zaburzenia odporności sprzyjają zachorowaniom na zapalenie płuc,
   2. przeciwko krztuścowi u kobiet w ciąży.”

Źródło:https://szczepienia.pzh.gov.pl/komunikat-w-sprawie-wykonywania-szczepien-ochronnych-w-czasie-pandemii-covid-19/

 1. Ponadto absolutnie pożądane jest odłożenie wizyt członków rodziny i przyjaciół chcących przywitać nowo narodzone maleństwo, jak i ograniczenie kontaktu społecznego do minimum. 
 2. Zachowanie najwyższych standardów higienicznych podczas opieki i pielęgnacji noworodka: częste mycie rąk, absolutne unikanie całowania noworodka w usta, całowania rączek, które często dziecko wkłada do buzi, wzmożona higiena podczas naturalnego karmienia dziecka: podanie piersi dziecku wcześniej umytymi dłońmi, częsta zmiana wkładek laktacyjnych, unikanie ich wyjmowania i ponownego wkładania w bieliznę; higiena rąk i bardzo staranne przygotowanie sprzętu niezbędnego do odciąganie pokarmu (dokładne umycie i dezynfekcji elementów laktatora, butelek i smoczków), podobnie w przypadku sztucznego karmienia dziecka; higiena rąk powinna być utrzymana na najwyższym poziomie podczas opieki nad noworodkiem i niemowlęciem niezależnie od panującej obecnie pandemii, pamiętajmy, że dotyczy to również czynności takich, jak pielęgnacja kikuta pępowiny,  higiena jamy ustnej maleństwa, czy podawania jakichkolwiek preparatów dziecku (np. witamina D). 
 3. Rolą rodziców jest edukacja higieniczna pozostałych domowników, zwłaszcza rodzeństwa! 
 4. Jeśli to tylko możliwe, absolutnie unikajmy zabierania noworodka i niemowlęcia na zakupy – powinny być one robione przez jednego, dorosłego członka rodziny;
 5. Podczas pierwszych spacerów należy mieć ze sobą płyn do dezynfekcji rąk w przypadku np. dotknięcia powierzchni kontaktowej w przestrzeni publicznej takich jak poręcze, przyciski na przejściach dla pieszych, przyciski w windach, klamki we współdzielonych wózkarniach, a także nieumyślnego dotknięcia części twarzowej maseczki. Podanie smoczka, czy dotknięcie dziecka podczas spaceru powinno być poprzedzone dezynfekcją rąk. 
 6. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów infekcji u domownika wskazane jest noszenie maseczek, częsta ich zmiana lub pranie i prasowanie tych wielokrotnego użytku, uzupełniona przez niezmiennie zalecaną higienę rąk.
 7. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich zaleceń higieniczno-epidemiologicznych: higieny rąk (mycie, dezynfekcja), noszenie maseczki zasłaniającej nos i usta w miejscach publicznych (szpitalny korytarz, transport publiczny, sklep, apteka), higieny kaszlu i kichania (w rękaw), noszenia rękawiczek jednorazowych zwłaszcza w sklepach czy utrzymania czystości powierzchni kontaktowych.